Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

Δραστηριότητα 4: «Πίνακας διπλής εισόδου»

Στόχος: Να γνωρίσουν τον τρόπο εφαρμογής ενός πίνακα διπλής εισόδου.
Περιγραφή: Στην οθόνη του υπολογιστή υπάρχει ένας πίνακας διπλής εισόδου με χρώματα και σχήματα. Τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν στο κάθε κουτάκι το αντίστοιχο σχήμα (δεν τους δύνονται έτοιμα τα σχήματα, για απλή μεταφορά).
Στιγμιότυπο εικόνας:Προέκταση: Στην οθόνη του υπολογιστή υπάρχει ένας πίνακας διπλής εισόδου με χρώματα και αριθμούς. Τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν στο κάθε κουτάκι τον αντίστοιχο αριθμό με το αντίστοιχο χρώμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου