Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

Δραστηριότητα 4: «Πίνακας διπλής εισόδου»

Στόχος: Να γνωρίσουν τον τρόπο εφαρμογής ενός πίνακα διπλής εισόδου.
Περιγραφή: Στην οθόνη του υπολογιστή υπάρχει ένας πίνακας διπλής εισόδου με χρώματα και σχήματα. Τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν στο κάθε κουτάκι το αντίστοιχο σχήμα (δεν τους δύνονται έτοιμα τα σχήματα, για απλή μεταφορά).
Στιγμιότυπο εικόνας:Προέκταση: Στην οθόνη του υπολογιστή υπάρχει ένας πίνακας διπλής εισόδου με χρώματα και αριθμούς. Τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν στο κάθε κουτάκι τον αντίστοιχο αριθμό με το αντίστοιχο χρώμα.

Δραστηριότητα 3: «Έργα μεγάλων ζωγράφων»


Στόχοι: Να έρθουν σε επαφή με έργα μεγάλων ζωγράφων.
Να αναπτύσσουν τη φαντασία τους.
Περιγραφή: Παρουσιάζουμε στα παιδιά πίνακες μεγάλων ζωγράφων. Συζητάμε για αυτούς και στη συνέχεια ζητάμε από παιδιά να τους μιμηθούν σχεδιάζοντας τους στο λογισμικό.
Ενδεικτικοί πίνακες:
Πηγή Εικόνας: http://s.enet.gr/resources/2009-04/20-10-thumb-large.jpgΠηγή εικόνας: http://personal.pblogs.gr/files/f/184784-Eggonopoulos-%20o%20naytis.jpg

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Δραστηριότητα 2: "Καλλιτεχνικά ρεύματα"

Στόχος:
Να έρθουν σε επαφή με γνωστά καλλιτεχνικά ρεύματα
Περιγραφή:
Δείχνουμε στα παιδιά πίνακες καλλιτεχνικών ρευμάτων π.χ. του κυβισμού. Συζητάμε για αυτά, για τα χρώματα, τα σχήματα, τις γραμμές, τα συναισθήματα που τους προκαλούν κ.ά.
Πηγή εικόνας: http://tinyurl.com/cubismimg1

Πηγή εικόνας: http://tinyurl.com/cubismimg2

Στη συνέχεια, ζητάμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν δικούς τους πίνακες που να ανήκουν στο ίδιο ρεύμα, για να διοργανώσουμε τη δική μας έκθεση ζωγραφικής.

Δραστηριότητα 1: «Θερμά και ψυχρά χρώματα»

Στοχος:
Να έρθουν σε επαφή με τα θερμά και τα ψυχρά χρώματα

Περιγραφή:
Δείχνουμε στα παιδιά τους πίνακες του Πωλ Γκωγκέν, όπου παρουσιάζεται η θάλασσα με ψυχρά και με θερμά χρώματα. Συζητάμε για τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος και για τα συναισθήματα που τους προκαλούν σε κάθε έναν από τους δύο πίνακες.

Πηγή εικόνας: http://tinyurl.com/pgauguin1

Στη συνέχεια ζητάμε από τα νήπια να φτιάξουν μία ζωγραφιά στο λογισμικό με θερμά και μία με ψυχρά χρώματα.