Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Δραστηριότητα 2: "Καλλιτεχνικά ρεύματα"

Στόχος:
Να έρθουν σε επαφή με γνωστά καλλιτεχνικά ρεύματα
Περιγραφή:
Δείχνουμε στα παιδιά πίνακες καλλιτεχνικών ρευμάτων π.χ. του κυβισμού. Συζητάμε για αυτά, για τα χρώματα, τα σχήματα, τις γραμμές, τα συναισθήματα που τους προκαλούν κ.ά.
Πηγή εικόνας: http://tinyurl.com/cubismimg1

Πηγή εικόνας: http://tinyurl.com/cubismimg2

Στη συνέχεια, ζητάμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν δικούς τους πίνακες που να ανήκουν στο ίδιο ρεύμα, για να διοργανώσουμε τη δική μας έκθεση ζωγραφικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου