Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Δραστηριότητα 1: «Θερμά και ψυχρά χρώματα»

Στοχος:
Να έρθουν σε επαφή με τα θερμά και τα ψυχρά χρώματα

Περιγραφή:
Δείχνουμε στα παιδιά τους πίνακες του Πωλ Γκωγκέν, όπου παρουσιάζεται η θάλασσα με ψυχρά και με θερμά χρώματα. Συζητάμε για τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος και για τα συναισθήματα που τους προκαλούν σε κάθε έναν από τους δύο πίνακες.

Πηγή εικόνας: http://tinyurl.com/pgauguin1

Στη συνέχεια ζητάμε από τα νήπια να φτιάξουν μία ζωγραφιά στο λογισμικό με θερμά και μία με ψυχρά χρώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου